Boekje ZVTJ
Boekje ZVTJ

Zinvol Tekenen met jongeren

Kindertaal, Themadag, communicatie, non-verbaal, Zinvol Tekenen, jongeren, pubers

Tekenen is taal die voorafgaat aan woorden. Het is de taal van het stokje in het zand waarmee je zonder woorden uitlegt wat je zeggen wilt, ondersteund met gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Voor kinderen die de gesproken taal nog niet in alle finesses machtig zijn, zijn gebaren, gezichtsuitdrukkingen en beeld de opmaat naar het gesproken woord. 

Voor veel kinderen is de sprong van gebaar en beeld naar tekst te groot waardoor gesprekken met volwassenen verzanden in eenrichtingverkeer, de leerstof op school onvoldoende begrepen wordt en taalontwikkeling gebrekking verloopt.

Zinvol Tekenspel legt de koppeling tussen die basis‘talen’ en het gesproken woord en geeft daarmee leerkrachten en kindercoaches een sterke tool in handen om dieper tot kinderen door te dringen, de betrokkenheid te vergroten en het contact te verbeteren.

Er zijn bijna honderd spellen die je aan diverse leeftijden kunt aanpassen. Elk spel heeft weer allerlei mogelijkheden tot variatie. Verreweg de meeste spellen werken gelijktijdig in op alle ontwikkelingsgebieden. Je kunt wel spellen onderscheiden die meer gericht zijn op het ondersteunen van het schrijven, rekenen en lezen, of op het plannen, organiseren, systematisch werken en het scheppen van overzicht. Met andere spellen richt je je eerder op het werken aan groepsprocessen, sociaal gedrag en het omgaan met emoties. 

In elk spel oefenen de kinderen ook deugden als doorzetten, geduld hebben, zorgvuldigheid en creatief denken en leren ze hoe je kunt ‘roeien met de riemen die je hebt’. 

De kaarten zijn niet los verkrijgbaar. Voor het goed toepassen van de spellen is een theoretische basis nodig die wordt overgedragen in workshops en cursussen.

Tijdens deze dag worden enkel werkvormen behandeld die toepasbaar zijn bij kinderen ouder dan 12 jaar.

Doelstelling Praktisch Materiaal Doelgroep

Wat mag je van deze workshop verwachten?

 • Je leert hoe je de tekenspellen van Zinvol Tekenen kan inzetten bij pubers. 
 • Binnen Zinvol Tekenen maken we gebruik van de effecten van beweging en de innerlijke reactie die deze veroorzaken. 
 • Je leert hoe je de gemoedstoestand van de jongeren kan beïnvloeden en hoe ze zichzelf tot rust kunnen brengen. 
 • Je leert werkvormen van Zinvol Tekenen hanteren met betrekking tot grenzen stellen, leiden en volgen, zich begrepen voelen en het begrijpen van de ander.

Voorkennis

Voor deze themadag is geen voorkennis vereist. 

Inhoud

Tijdens deze themadag werken we specifiek met tekenspellen die aansluiten bij de cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden van jongeren vanaf 12 jaar. Door een kwalitatieve observatie ben je instaat om te communiceren op een diepere laag, waardoor je de 'Kindertaal' weer beter gaat begrijpen en 'spreken'.

Het is algemeen bekend dat jongeren het soms lastig vinden om over bepaalde onderwerpen te spreken. De tekenspellen van Zinvol Tekenen bieden door hun non-verbale werkvormen een veilige omgeving om je begeleiding te verrijken.

Methodiek

 • Naast een theoretische achtergrond, krijg je ruimte om zelf te ervaren. 
 • Via concrete tips en handvaten ga je thuis zelf aan de slag.


Bij deze themadag ontvang je…

 • Een uitgebreide reader
 • A3 Tekenblok
 • Een certificaat van deelname
 • Materiaalverbruik tijdens de themadag
 • Versnaperingen en lunch 

Voor deze themadag breng je mee…

Je hebt geen extra materialen nodig


 • Leerkrachten buitengewoon onderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Paramedici
 • Ondersteuners
 • Kindercoaches
 • Gezinsbegeleiders
 • Docenten van pedagogische opleidingen

Data en locaties

Teach More - Herentals

Datum

07/03/2024 09:30 - 15:00
(05:30 uur)

Docent(en) Maartje Coolen
Prijs

€ 165,00 p.p.