Boekje CASS
Boekje CASS

Omgaan met kinderen en jongeren met ASS

Coaching, traject, communicatie, non-verbaal, Gedrag, Sociale Vaardigheden, ASS, Autisme, Labels

In dit verdiepend coachingstraject ASS ga je je specialiseren in het werken met kinderen met ASS met een (rand)normale tot hoge begaafdheid. 

Het jaartraject bestaat uit 5 modules die je online op je eigen tempo kan volgen. 

Om vinger aan de pols te houden is er in elke module een live webinar voorzien waarin je je vragen kan stellen. De inhoud van de webinar wordt opgebouwd aan de hand van de opdrachten die jullie als deelnemer inleveren. Wees gerust, geen grote opdrachten op punten, praktijkgerichte opdrachten die de theorie direct implementeren in je eigen (klas)praktijk. 

De theoretische achtergrond zorgt voor de nodige houvast en legt fundamenten om in coaching of therapie op terug te vallen. 

Door autisme, de theorieën, moeilijkheden en verschillende visies, binnenstebuiten te keren, ga je leren werken vanuit vertrouwen.

Bekijk de opbouw hier

Prijs

€ 1 795,00 p.p.

Doelstelling Praktisch Materiaal Doelgroep

Wat mag je van dit coachingstraject verwachten? 

 • Je leert verder kijken dan het gedrag, rekening houdend met de sensorische verwerking en betekenisverlening bij kinderen en jongeren met ASS. 
 • Je leert constructieve fundamenten installeren in plaats van 'brandjes blussen' 
 • In dit traject scheppen we een verdiepend theoretisch kader vol praktische voorbeelden, met telkens een andere focus. We gaan echt ervaren en leren werken op een auti-vriendelijke manier. Dit doe je tijdens de verschillende modules in het online traject. 
 • Afwisselend daarmee telkens een verdiepende praktische toepassing op de voorgaande sessie. We gaan aan de slag met voorbeeldcasussen en casussen van de deelnemers. 

Voorkennis

 Voor dit coachingstraject is geen voorkennis vereist. 

 Inhoud

Tijdens dit traject komen volgende thema's aan bod:

 • Kickstart: Wat weten we al en wat willen we graag ontdekken? 
 • Specifieke coachingsvaardigheden bij ASS
 • Inleven in de wereld van Autisme 
 • Ouderbetrokkenheid en oudertrajecten 
 • Investeren en creëren in een netwerk 
 • Hoe kunnen wij zelf goed samenwerken?
 • Elk topic kent een praktische toepassing door één of meerdere casussen en een verwerking. Deze worden besproken in de live webinars per module.

 Methodiek

Dit coachingstraject is opgebouwd vanuit een online leerplatform waar maandelijks de webinars worden georganiseerd.

Bij dit coachingstraject ontvang je…

 •  Toegang tot het digitale leerplatform gedurende 1 jaar.
 • Werkbare downloads om direct in je praktijk toe te passen.
 •  Een certificaat van deelname na afloop


 Voor dit coachingstraject breng je mee…

 Helemaal niets, je volgt de lessen waar en wanneer je wil. 


 • Leerkrachten kleuteronderwijs
 • Leerkrachten basisonderwijs
 • Leerkrachten buitengewoon onderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Paramedici
 • Ondersteuners
 • Kindercoaches
 • Gezinsbegeleiders
 • Docenten van pedagogische opleidingen
 • Ouders

Data en locaties

Teach More - Herentals

Docent(en) Gert Claes
Datum(s)

25/01/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

verlopen

08/02/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

verlopen

22/02/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

verlopen

14/03/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

28/03/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

18/04/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

02/05/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

16/05/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

06/06/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)

20/06/2024 09:30 - 15:00 (05:30 uur)