Boekje ZVT K Zomer
Boekje ZVT K Zomer

Zinvol Tekenen met kleuters - Zomer

Kindertaal, Themadag, communicatie, non-verbaal, Zinvol Tekenen, Seizoen, Zomer

Tekenen is taal die voorafgaat aan woorden. Het is de taal van het stokje in het zand waarmee je zonder woorden uitlegt wat je zeggen wilt, ondersteund met gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Voor kinderen die de gesproken taal nog niet in alle finesses machtig zijn, zijn gebaren, gezichtsuitdrukkingen en beeld de opmaat naar het gesproken woord. 

Voor veel kinderen is de sprong van gebaar en beeld naar tekst te groot waardoor gesprekken met volwassenen verzanden in eenrichtingverkeer, de leerstof op school onvoldoende begrepen wordt en taalontwikkeling gebrekking verloopt.

Zinvol Tekenspel legt de koppeling tussen die basis‘talen’ en het gesproken woord en geeft daarmee leerkrachten en kindercoaches een sterke tool in handen om dieper tot kinderen door te dringen, de betrokkenheid te vergroten en het contact te verbeteren.

Er zijn bijna honderd spellen die je aan diverse leeftijden kunt aanpassen. Elk spel heeft weer allerlei mogelijkheden tot variatie. Verreweg de meeste spellen werken gelijktijdig in op alle ontwikkelingsgebieden. Je kunt wel spellen onderscheiden die meer gericht zijn op het ondersteunen van het schrijven, rekenen en lezen, of op het plannen, organiseren, systematisch werken en het scheppen van overzicht. Met andere spellen richt je je eerder op het werken aan groepsprocessen, sociaal gedrag en het omgaan met emoties. 

In elk spel oefenen de kinderen ook deugden als doorzetten, geduld hebben, zorgvuldigheid en creatief denken en leren ze hoe je kunt ‘roeien met de riemen die je hebt’. 

De kaarten zijn niet los verkrijgbaar. Voor het goed toepassen van de spellen is een theoretische basis nodig die wordt overgedragen in workshops en cursussen.

Tijdens deze dag worden enkel werkvormen behandeld die haalbaar zijn voor kleuters.

Doelstelling Praktisch Materiaal Doelgroep

Wat mag je van deze workshop verwachten?

 • Je leert hoe je de tekenspellen van Zinvol Tekenen kan inzetten bij kleuters. 
 • Binnen Zinvol Tekenen maken we gebruik van de effecten van beweging en de innerlijke reactie die deze veroorzaken. 
 • Je leert hoe je op een dieper niveau contact legt met de innerlijke leefwereld van het kind door zijn beeldtaal te begrijpen. 
 • Je leert werkvormen van Zinvol Tekenen hanteren die een combinatie zijn van aanraakspellen en liedjes. Een waardevolle uitwisseling en uiterst subtiele vorm van communicatie.

Voorkennis

Voor deze themadag is geen voorkennis vereist. 

Inhoud

Tijdens deze themadag werken we specifiek rond het seizoen 'zomer'. 

De zomer is het seizoen van bloei, de oogst van vruchten. Bekende thema's zullen gekoppeld worden aan vernieuwde inzichten waarbij het werken met seizoenen centraal staat. Je zal op deze manier komen tot een diepere laag van communicatie, waardoor je de 'Kindertaal' weer beter gaat begrijpen en 'spreken'.

Methodiek

 • Naast een theoretische achtergrond, krijg je ruimte om zelf te ervaren. 
 • Via concrete tips en handvaten ga je thuis zelf aan de slag.Bij deze themadag ontvang je…

 • Een uitgebreide reader
 • A3 Tekenblok
 • Een certificaat van deelname
 • Materiaalverbruik tijdens de themadag
 • Versnaperingen en lunch 

Voor deze themadag breng je mee…

Je hebt geen extra materialen nodig


 • Leerkrachten kleuteronderwijs
 • Leerkrachten buitengewoon onderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Paramedici
 • Ondersteuners
 • Kindercoaches
 • Gezinsbegeleiders

Data en locaties

Teach More - Herentals

Datum

02/05/2024 09:30 - 15:00
(05:30 uur)

Docent(en) Maartje Coolen
Prijs

€ 165,00 p.p.