Ontwikkeling van het kind

Tijdens onze themadagen ga je aan de slag rond een bepaald onderwerp.
De docent is een expert ter zake en neemt je mee door theoretische én praktische ervaringen.
Je gaat geïnspireerd naar huis en kan meteen met de inhoud aan de slag.
Deze inspiratiesessies zijn gemaakt voor leerkrachten, paramedici en andere begeleiders van het kind die vooral de basis over een bepaald onderwerp willen leren en er onmiddellijk praktisch mee aan de slag willen gaan.

Loading...

image

Labels in de klas

Kindertaal, Themadag, Gedrag, Labels

Gemotiveerd les geven en je job met hart en ziel blijven uitoefenen in een klas vol labels, kan dat?Absoluut! Onbewust doe je waarschijnlijk al héél veel. Om gemotiveerd te blijven is échte bewustword...

image

Executieve Functies

Kindertaal, Themadag, non-verbaal, Gedrag, Kleuters, Lagere school, Basisschool, Jongeren, Labels, Executieve Functies

Kun jij ook de bomen door het bos niet meer zien? Je wordt dezer dagen rond de oren geslagen met methodes die werken rond executieve functies. Welke moet je kiezen? Moet je nu werkelijk je hele klaspl...

image

Groepsdynamieken in de klas

Themadag, communicatie, non-verbaal, Basisschool, Groepsdynamiek, Systemisch werken in de klas, Sociale Vaardigheden, Jongeren

Jij als persoon bent altijd deel van een systeem, in je privésituatie, tijdens je werk,... Zo is iedereen deel van meerdere systemen.Wanneer je een groep mensen samenbrengt in een team of in een klas,...

image

Welkom in mijn klASS

Themadag, communicatie, Gedrag, Sociale Vaardigheden, ASS, Autisme, labels

Steeds meer kinderen in de klas hebben een diagnose. Hoe kan je de zorg voor al deze leerlingen op een goede manier vormgeven? Een grote uitdaging! Heel vaak zijn aanpassingen voor kinderen...

image

Schoolrijpheid

Kindertaal, Themadag, Gedrag, Kleuters, Lagere school, Basisschool, Reflexen, Executieve Functies, Schoolrijpheid, Communicatie

Tijdens deze themadag leer je het begrip schoolrijpheid in de ruime, brede zin van het woord bekijken. We kijken kritisch naar de benadering en beoordeling van schoolrijpheid en belichten aspecten van...

image

Leercapaciteit begint bij lateraliteit

Kindertaal, Themadag, Kleuters, Lagere school, Basisschool, Bewegend leren, Lateraliteit, Lateralisatie, Non-verbaal, Schoolrijpheid, Leerproblemen, Schrijfvaardigheden, Schrijfdans

Tijdens deze themadag ga je theoretisch en praktisch aan de slag rond het begrip 'lateraliteit' in de klas.Je leert de ware betekenis van lateraliteit en welke domeinen in de klas aan bod komen. Aan d...

image

Hoogvliegers in de klas

Themadag, Basisschool, Labels, Hoogvliegers, Hoogbegaafdheid

Tijdens deze themadag krijgen de hoogvliegers van je klas de nodige aandacht. Bij de term 'hoogvliegers' heb je onmiddellijk enkele kinderen in je gedachten. Zijn dit nu écht 'hoogbegaafde' kinde...

image

Schrijven: De ontwikkelingslijn

Themadag, Kleuters, Lagere school, Basisschool, Bewegend leren, Lateraliteit, Schoolrijpheid, Schrijfvaardigheden, Voorbereidend schrijven, Ontwikkelingslijn, Aanvankelijk schrijven

De Ontwikkelingslijn is gebaseerd op basisbewegingen, tegenstellingen en verbindingen die nodig zijn binnen het Westers handschrift. De duidelijke lijn zorgt voor meer inzicht in de ontwikkeling van d...

image

De Kleine Motoriek... Een groot probleem

Themadag, Kleuters, Lagere school, Fijne motoriek, Kleine motoriek, Pengreep

De kleine motoriek is in ons onderwijssysteem een steeds groter wordend probleem. Overal horen we, als Schrijfdansdocenten, opnieuw dezelfde noodkreet en vaak wordt er in de richting van de kleut...