Handleiding SDLJ2
Handleiding SDLJ2

Handleiding Schrijfdans - Leerjaar 2

€ 170,00

In de handleiding van het tweede leerjaar gaan we over tot het schrijven van de hoofdletters. 

We gaan er vanuit dat de kleuters de basisbewegingen reeds goed automatiseerde aan de hand van de voorgaande Schrijfdansactiviteiten. Deze kennis en vaardigheden worden nu ingezet om de letters aan te brengen. De lettervorming gebeurt aan de hand van basisbewegingen en letterverbindingen met nog steeds veel Schrijfdansplezier. 

In deze handleiding;

  • Maak je kennis met de methodiek en didactiek van Schrijfdans toegepast op het tweede leerjaar. 
  • Je ontdekt de verbinding tussen de muziektekeningen, schrijfbewegingen en het spelen met letters.
  • Krijg je heel wat ideeën om gedifferentieerd aan de slag te gaan en de letters te beleven.

Door de aankoop van deze handleiding ontvang je een voucher om deel te nemen aan de themadag 'Schrijfdans - De ontwikkelingslijn'. Deze voucher is 18 maanden geldig waardoor je je inschrijving gedurende twee schooljaren in orde kan maken.