Annelies Peeters

Annelies Peeters

Ik ben Annelies. Sinds 2007 werk ik als erkend psychotherapeute met volwassen, jongeren en kinderen. Na mijn basisopleiding in cliënt-centered-therapie verdiepte ik mij verder in geweldloze of verbindende communicatie (GWC) van Marshall Rosenberg. 

Met behulp van GWC leer je via een eenvoudig model weer te verbinden met datgene wat er werkelijk leeft (gevoelens en behoeften) in jou om je vervolgens op een authentieke manier te verbinden in het contact met de andere(n). GWC is een bewustwordingsmodel dat bijdraagt aan herstel/verbinding met jezelf, de andere, de wereld. 

Ik wil graag bijdragen aan een wereld waar we vanuit gelijkwaardigheid in harmonie en plezier kunnen samenleven en samenleren!

Geweldloos opvoeden begint in de eerste plaats bij jezelf! In het contact met kinderen gebruiken we (on)bewust onze macht. Telkens we onze kinderen verplichten iets te doen dat ze eigenlijk niet willen doen, gebruik ik mijn macht. Het bewustworden van mijn eigen macht is het begin geweest van een levenslange oefening in verbinding met mezelf en de andere(n).

In ons huis voor verbinding ben je welkom met jezelf, je kind en/of je partner. Ik werk rechtstreeks met kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. In mijn praktijk help ik kinderen op verschillende manieren ’taal’ ontdekken voor hun binnenwereld. Mogen zijn, durven voelen en ontdekken wat je echt nodig hebt… Samen zoeken we naar ‘eigen kracht’ om met emotionele pijn en/of lastige gebeurtenissen om te gaan. Mijn 2-jarige opleiding als verliescounselor olv Lut Celie in de Bleekweide heeft mij geïnspireerd om op een creatieve manier met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Omdat kinderen zelf niet altijd weten of kunnen benoemen wat er eigenlijk aan de hand is, werk ik heel graag met ouders. Via verbindende communicatie ondersteun ik jou hoe jij op een verbindende manier jouw kind kan begeleiden. Daarnaast geloof ik ook zeer sterk dat kinderen hun ouders spiegelen. Dankzij mijn opleiding Kindertolk luister ik heel specifiek naar hoe het gedrag van jouw kind ‘feedback’ geeft over jouw groeimogelijkheden en groeipijnen.

Bij Teach More verzorg ik in het schooljaar 2023-2024 de themadag 'Verbindend Communiceren met kinderen'. Ik kijk er naar uit om je dan te mogen inspireren.

Terug naar alle docenten