fbpx
 • +32 474 82 34 35
Course Code: ZVTKK

Themadag: Zinvol Tekenen met Kleuters

Tekenen is taal die voorafgaat aan woorden. Het is de taal van het stokje in het zand waarmee je zonder woorden uitlegt wat je zeggen wilt, ondersteund met gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Voor kinderen die de gesproken taal nog niet in alle finesses machtig zijn, zijn gebaren, gezichtsuitdrukkingen en beeld de opmaat naar het gesproken woord.

Voor veel kinderen is de sprong van gebaar en beeld naar tekst te groot waardoor gesprekken met volwassenen verzanden in eenrichtingverkeer, de leerstof op school onvoldoende begrepen wordt en taalontwikkeling gebrekking verloopt.

Zinvol Tekenspel legt de koppeling tussen die basis‘talen’ en het gesproken woord en geeft daarmee leerkrachten en kindercoaches een sterke tool in handen om dieper tot kinderen door te dringen, de betrokkenheid te vergroten en het contact te verbeteren.

Er zijn bijna honderd spellen die je aan diverse leeftijden kunt aanpassen. Elk spel heeft weer allerlei mogelijkheden tot variatie. Verreweg de meeste spellen werken gelijktijdig in op alle ontwikkelingsgebieden. Je kunt wel spellen onderscheiden die meer gericht zijn op het ondersteunen van het schrijven, rekenen en lezen, of op het plannen, organiseren, systematisch werken en het scheppen van overzicht. Met andere spellen richt je je eerder op het werken aan groepsprocessen, sociaal gedrag en het omgaan met emoties.

In elk spel oefenen de kinderen ook deugden als doorzetten, geduld hebben, zorgvuldigheid en creatief denken en leren ze hoe je kunt ‘roeien met de riemen die je hebt’.

De kaarten zijn niet los verkrijgbaar. Voor het goed toepassen van de spellen is een theoretische basis nodig die wordt overgedragen in workshops en cursussen.

Tijdens deze dag worden enkel werkvormen behandeld die haalbaar zijn voor kleuters.

Wat mag je van deze workshop verwachten?

 • Je leert hoe je de tekenspellen van Zinvol Tekenen kan inzetten bij kleuters.
 • Binnen Zinvol Tekenen maken we gebruik van de effecten van beweging en de innerlijke reactie die deze veroorzaken.
 • Je leert hoe je op een dieper niveau contact legt met de innerlijke leefwereld van het kind door zijn beeldtaal te begrijpen.
 • Je leert werkvormen van Zinvol Tekenen hanteren die een combinatie zijn van aanraakspellen en liedjes. Een waardevolle uitwisseling en uiterst subtiele vorm van communicatie.

Deze workshop is voornamelijk gericht naar...

 • Iedereen die interesse heeft om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van kleuters en hoe je ermee kan omgaan
 • Leerkrachten binnen het kleuteronderwijs
 • Zorgcoördinatoren, paramedici, ondersteuningsteam,...
 • Begeleiders, coaches, therapeuten met een praktijk gericht naar kinderen
Inschrijven voor de workshop

Deze workshop wordt verzorgd door

Klik op de naam voor meer informatie.

Inschrijven voor de workshop

Materialen zelf te voorzien

 • Kleurpotloden

Duur

 • van 9u30 tot 15u00

Locatie Herentals

 • Thema zomer: Donderdag 28 april 2022 NIEUW
 • Thema herfst: Dinsdag 27 september 2022
 • Thema winter: Dinsdag 13 december 2022
 • Thema lente: Maandag 20 maart 2023
 • Thema zomer: Dinsdag 9 mei 2023

Online workshop

 • Thema zomer: Dinsdag 3 mei 2022 NIEUW
 • Thema herfst: Donderdag 29 september 2022
 • Thema winter: Donderdag 15 december 2022
 • Thema lente: Donderdag 23 maart 2023
 • Thema zomer: Donderdag 11 mei 2023

Kostprijs

 • €145,-
 • Tussenkomst KMO-portefeuille mogelijk
Inschrijven voor de workshop